Bài giảng trước Hoàn tất bài giảng và tiếp tục  

  Điều trị Laser (quang đông, vPDT) và phẫu thuật cho mCNV

Nội dung bài giảng bị khóa
If you're already enrolled, you'll need to login.
Ghi danh khóa học để mở khóa nội dung